Järjestyksenvalvojakurssi 2023
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestetään kahden viikonlopun mittainen järjestyksenvalvojakurssi maalis-, huhtikuun aikana

Järjestyksenvalvojakurssi antaa kurssin hyväksytyksi suorittaneille valmiudet toimia järjestyksenvalvojana Järjestyksenvalvojista annetun lain määrittämissä tilaisuuksissa.

Kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö hakee järjestyksenvalvojakorttia poliisilta. Kortinhankkimiskulut kurssilainen kustantaa itse. Järjestyksenvalvojakortti on voimassa enintään 5 vuotta.

Kurssi on maksuton niille, jotka lupautuvat toimimaan järjestyksenvalvojina kaksi kertaa kortin voimassaoloaikana Kansanlähetyspäivät-tapahtumassa, jonka järjestää Kansanlähetys

Muutoin kurssin hinta on 250 euroa. Kurssiin sisältyy molempien viikonloppujen koulutus, ruokailut sekä majoitus omin liinavaattein.

Koulutuksen toteuttaa: X-Sec Group Oy
Etunimi *
Sukunimi *
Osallistumiseni alkaa (PP.KK.VVVV TT:MM) *
Osallistumiseni loppuu (PP.KK.VVVV TT:MM) *
Katuosoite *
Postinumero *
Toimipaikka
Syntymävuosi(VVVV) *
Matkapuhelin *
Sähköposti koti
Kurssimaksun suoritustapa *
      Sitoudun toimimaan järjestyksenvalvojana kaksilla Kansanlähetyspäivillä kortin voimassaoloaikana
      Maksan kurssimaksun 250 euroa
Tarvitsen majoitusta *
Kyllä   Ei
Lisätiedot (HUOM ruokavaliotiedot pyydetään seuraavalla sivulla)
Muutoksia ilmoittautumiseen voi tehdä myöhemmin täyttämällä lomakkeen uudelleen


Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, piirijärjestöjen, Uuden Tien ja Kansanlähetysopiston yhteisrekisteriin. Tietoja käytetään tietosuoja-asetuksen mukaisesti velvoitteiden hoitoon, toiminnasta tiedottamiseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Yhteydenotot: rekisteri@sekl.fi.