23ISKO1-Talkooilmoittautuminen
Isoskoulutusviikonloppu 1
Etunimi *
Sukunimi *
Osallistumiseni alkaa (PP.KK.VVVV TT:MM) *
Osallistumiseni loppuu (PP.KK.VVVV TT:MM) *
Katuosoite *
Postinumero *
Toimipaikka
Syntymävuosi(VVVV) *
Matkapuhelin *
Sähköposti koti *
Osallistujan sähköposti*
Huoltajan puhelin
Toive talkootehtävästä (emme voi taata toiveiden toteutumista mutta pyrimme huomioimaan ne)
Osallistun: *
      1) Isoskoulutus 1. vuosi
      2) Isoskoulutus 2. vuosi
      3) Isoskoulutus 3. vuosi
      4) Olen suorittanut jo kaikki vuosikurssit, joten en osallistu ryhmiksiin, tulen vain talkoisiin.
Tarvitsen majoitusta *
Kyllä   Ei
Lisätiedot (HUOM ruokavaliotiedot pyydetään seuraavalla sivulla)
Muutoksia ilmoittautumiseen voi tehdä myöhemmin täyttämällä lomakkeen uudelleen


Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, piirijärjestöjen, Uuden Tien ja Kansanlähetysopiston yhteisrekisteriin. Tietoja käytetään tietosuoja-asetuksen mukaisesti velvoitteiden hoitoon, toiminnasta tiedottamiseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Yhteydenotot: rekisteri@sekl.fi.